Sociaal verhuurkantoor Tielt

Sociaal verhuurkantoor Tielt

Het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Midden West-Vlaanderen wil het recht op wonen realiseren voor iedereen en in het bijzonder voor de meest kwetsbaren. We realiseren deze opdracht door het huren van betaalbare en kwalitatieve panden van private eigenaars en door ze op onze beurt te verhuren aan onze doelgroep. Zo werkt het Rsvk aan een betaalbaar en kwalitatief aanbod van huurwoningen in het werkingsgebied.

Wenst u meer informatie?

Klik hier